Distance Selling Contract

 1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi konusu, ALICI’nın SATICI’ ya ait www.abbachi.com alan adlı internet sitesinden siparişini yaptığı ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ : ABBACHI – Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad. No:104/1 34365 Şişli İstanbul-Turkey
T. +90 212 236 7070 F. +90 212 259 0993

3. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı :

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2 Listelenen ve www.abbachi.com sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Kargo Tutarı :

Ödeme Şekli ve Planı :

Teslimat Adresi :

Fatura Adresi :

Sipariş Tarihi :

MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 18 yaşından küçük kişiler www.abbachi.com sitesinden alışveriş yapamazlar. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

5.2. ALICI, SATICI’ya ait www.abbachi.com internet sitesinde sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin sözleşmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 

5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

5.6. SATICI, sipariş konusu Ürün/Ürünlerin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.9. Banka havalesi veya EFT ile yapılan alışverişlerde, siparişlerin geçerlilik tarihi, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI’nın ilgili banka hesabına geçtiği tarih itibariyle başlar. ALICI tarafından  yapılan ödemenin 5 iş günü içerisinde SATICI’nın hesabına geçmediği takdirde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

5.10. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.11. SATICI’nın, ALICI tarafından www.abbachi.com sitesinde kayıt formunda veya belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.12. SATICI kargo firması tarafından Ürün/Ürünlerin ALICI’ya teslimi aşamasında kargo firması ile yaşanan sorunlardan dolayı teslimatın gerçekleşmemesinden  sorumlu tutulamaz. ALICI tarafından siparişi verilen Ürün/Ürünlerin teslimat adresindeki ALICI tarafından teslimatın kabul edilmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.13.  ALICI, SATICI’ya ait www.abbachi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.14. ALICI, SATICI’ya ait www.abbachi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

5.15. ALICI, SATICI’ya ait www.abbachi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.16. İşbu Satış Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.17. www.abbachi.com sitesinde yayınlanan Ürün/Ürünlerin dijital ortam nedeniyle renk tonu ve boyut farklılıkları gösterebilir. SATICI dizgi ve sistem hatalarından dolayı meydana gelen içerik ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. SATICI fiyat ve içerik yanlışlıkları olan siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

5.18. www.abbachi.com internet sitesinde listelenen ALICI tarafından siparişi verilen el yapımı hazırda stokta olmayan yeni üretilen Ürün/Ürünlerin gram ve karatlarında +- %10 farklılık olabilir. Siparişi verilen Ürün/Ürünlerde ALICI’nın istediğine göre ölçü ve tadilat yapıldığı takdirde gram ve karatlarında farklılıklar olabilir.

6. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Eposta/kullanıcı adı :

Fatura teslim : Fatura siparişte belirtilen fatura adresine teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, Ürün SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI İş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya telefon, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen Ürün Faturasının aslı ve Kargo teslim tutanağının gönderilmesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen Ürünün Faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

b) ALICI tarafından doldurulup imzalanan iade formu,

c) İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı,sertifikası varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

e) İade esnasında ALICI ve/veya kargo firmasının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan üzerinde ALICI’nın isteğine göre değişiklilerin veya ilavelerin yapılıp özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

9. YETKİLİ MAHKEME

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:  

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: